Articles

Jacek Kowalkowski

Articles

Kręgi rodzinne Reinholda Heidensteina i Ertmundy Konarskiej, poślubionych w 1597 roku. Przyczynek do dziejów szlachty pomorskiej na przełomie XVI i XVII wieku

Download article

Heidensteinowie, Konarscy, szlachta, Pomorze, śluby

Kontrakt ślubny Reinholda Heidensteina Ertmundy Konarskiej z 1597 roku

Download article

Heidensteinowie, Konarscy, szlachta, Pomorze, śluby

O niektórych źródłach herbarza Kaspra Niesieckiego - uwagi w związku z książką Iwony M. Dackiej, "Korona polska" Kaspra Niesieckiego. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa heraldycznego

Download article

Kasper Niesiecki, herbarze

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout