Genealogia. Studia i Materiały Historyczne, 16, 2004, ss.160

Przodkowie Mieszka w Kronice Anonima zwanego Gallem. Wokół narodzin tradycji genealogicznej Piastów

Download article

Mieszko I, Kronika Galla Anonima, tradycja genealogiczna, Piastowie

Stanisław Grad ze Szreńska herbu Dołęga, wojewoda mazowiecki

Download article

Stanisław Grad ze Szreńska, wojewodowie mazowieccy

Przynależność rodowa Mikołaja Janowskiego († 1487/89), kasztelana śremskiego

Download article

przynależność rodowa, Mikołaj Janowski, kasztelanowie śremscy, Janowscy, wiek XV, rody, genealogia

Testament księdza Jana Tarnowskiego z 1648 roku

Download article

testament, Jan Tarnowski, 1648, szlachta, księża

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout