Genealogia. Studia i Materiały Historyczne, 17, 2005, ss.168

Konflikty małżeńskie w Polsce nowożytnej – na podstawie akt separacji i rozwiązań małżeństw z oficjalatów krakowskiego, poznańskiego i włocławskiego z lat 1597–1697

Download article

konflikty małżeńskie, sepracje, rozwody, oficjalat krakowski, oficjalat poznański, oficjalat włocławski, wiek XVI, wiek XVII

Godefroyowie herbu własnego – zarys dziejów polskiej gałęzi rodu w XVIII–XIX wieku

Download article

Godefroyowie, asymilacja, wiek XVIII, wiek XIX

Od patriarchatu do partnerstwa. Miłość i relacje małżeńskie w przeszłości w perspektywie antropologii historycznej

Download article

patriarchat, partnerstwo, miłość, relacje małżeńskie, antropologia historyczna

Testament Katarzyny ze Słupskich Sierosławskiej z 1605 roku

Download article

testament, Katarzyna ze Słupskich Sierosławska, 1605

Testament Jana Radolińskiego z 1796 roku

Download article

testament, Jan Radoliński, 1796

Testament Ludwika Zygmunta Dębickiego z 1901 roku

Download article

testament, Ludwik Zygmunt Dębicki, 1901

O niektórych źródłach herbarza Kaspra Niesieckiego - uwagi w związku z książką Iwony M. Dackiej, "Korona polska" Kaspra Niesieckiego. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa heraldycznego

Download article

Kasper Niesiecki, herbarze

Recenzja: Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591–1795, seria A. Metryki chrztów, t. 2–6

Download article

księgi metrykalne, Radom, wiek XVI, wiek XVII, wiek XVIII

Krzysztof na Międzychodzie Unrug i jego rodzina – materiały do biografii

Download article

Krzysztof na Międzychodzie Unrug, Unrugowie

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout