Genealogia. Studia i Materiały Historyczne, 19, 2007, ss.162

Czeszewscy herbu Pałuka w powiecie kcyńskim w XV wieku – krótkie trwanie linii rodu

Download article

Czeszewscy, Pałukowie, Mikołaj Czeszewski, genealogia, powiat kcyński

Kręgi rodzinne Reinholda Heidensteina i Ertmundy Konarskiej, poślubionych w 1597 roku. Przyczynek do dziejów szlachty pomorskiej na przełomie XVI i XVII wieku

Download article

Heidensteinowie, Konarscy, szlachta, Pomorze, śluby

Intercyzy ślubne szlachty polskiej z XVII i XVIII wieku. Studium na wybranych przykładach

Download article

intercyzy ślubne, szlachta, wiek XVII, wiek XVIII

Olikowie z Krapkowic - rodzina rajców ze śląskiego miasta w XVIII wieku

Download article

Olikowie, miasto, Śląski, Krapkowice, rajcowie, demografia, genealogia

Kontrakt ślubny Reinholda Heidensteina Ertmundy Konarskiej z 1597 roku

Download article

Heidensteinowie, Konarscy, szlachta, Pomorze, śluby

Testament Marcina Moszyńskiego, podczaszego mielnickiego, z 1705 roku

Download article

testament, Marcin Moszyński, podczaszy mielnicki, 1705

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout