Genealogia. Studia i Materiały Historyczne

19, 2007

2007

Pages: 162

Czeszewscy herbu Pałuka w powiecie kcyńskim w XV wieku – krótkie trwanie li...
(Marek Górny)

Kręgi rodzinne Reinholda Heidensteina i Ertmundy Konarskiej, poślubionych w...
(Jacek Kowalkowski)

Intercyzy ślubne szlachty polskiej z XVII i XVIII wieku. Studium na wybrany...
(Ewa Kulik)

Olikowie z Krapkowic - rodzina rajców ze śląskiego miasta w XVIII wieku
(Krystyna Górna)

More >

18, 2006

2006

Pages: 144

Sprawy o rapt w księgach grodzkich wielkopolskich w XVII wieku
(Paweł Klint)

Uroczystości pogrzebowe Adama Kazanowskiego, marszałka nadwornego koronnego...
(Katarzyna Kwiatkowska)

Szlacheckie pożegnanie z życiem w Wielkopolsce. Analiza testamentów z lat 1...
(Małgorzata Beślerzewska)

Podział majątku Jerzego Ossolińskiego, kanclerza wielkiego koronnego, z 165...
(Jacek Pielas)

More >

17, 2005

2005

Pages: 168

Konflikty małżeńskie w Polsce nowożytnej – na podstawie akt separacji i roz...
(Edyta Bezzubik)

Godefroyowie herbu własnego – zarys dziejów polskiej gałęzi rodu w XVIII–XI...
(Mariusz Nowak)

Od patriarchatu do partnerstwa. Miłość i relacje małżeńskie w przeszłości w...
(Mikołaj Szołtysek)

Testament Katarzyny ze Słupskich Sierosławskiej z 1605 roku
(Krystyna Górna)

More >

16, 2004

2004

Pages: 160

Przodkowie Mieszka w Kronice Anonima zwanego Gallem. Wokół narodzin tradycj...
(Przemysław Wiszewski)

Stanisław Grad ze Szreńska herbu Dołęga, wojewoda mazowiecki
(Janusz Grabowski)

Przynależność rodowa Mikołaja Janowskiego († 1487/89), kasztelana śremskieg...
(Marek Górny)

Testament księdza Jana Tarnowskiego z 1648 roku
(Kazimiera Jaworska)

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout